Nieuwsbrief Amsterdam Pipe Museum

Tabakswinkeliers van het oude stempel riepen vroeger: "Oktober Pijpenmaand". Het begin van de herfst was het juiste moment om de tabakspijp onder de aandacht te brengen; het genietend roken past helemaal bij de langere, donkere avonden. Vanzelfsprekend is het bij het Amsterdam Pipe Museum iedere maand pijpenmaand, het hele jaar door. Toch lijkt de oude, vertrouwde slogan nu extra toepasselijk. Deze Nieuwsbrief gaat namelijk over de vernieuwingen en veranderingen in onze winkel. Dit keer is het nieuws dus met name gericht op de pijprokende klant, wat niet wegneemt dat er - zoals altijd - ook nieuws te melden valt over de museumcollectie en expositie. Veel leesplezier.

Nieuwe naam
Nadat wij onder bezielende leiding van onze toen nog kersverse directeur Patricia Olsthoorn begin dit jaar onze museumnaam veranderden, is het nu tijd voor een volgende stap. De winkelnaam Smokiana pipeshop, die vanaf 1995 de gevel siert, gaat verdwijnen. Aansluitend op de nieuwe museumnaam Amsterdam Pipe Museum is de naam van de museumwinkel omgedoopt naar Amsterdam Pipe Shop. De winkel vindt zo betere aansluiting bij het museum. Gezien het toegenomen museumbezoek, dat altijd via de winkel binnenkomt, is dit wel zo duidelijk voor het overwegend internationale publiek. De ondertitel van het museum geldt ook voor de winkel alhoewel hier ook zou kunnen staan serving the worldwide culture of pipe smoking.

Voordat de naam helemaal is doorgevoerd, passeert nog enige tijd. De gemeente Amsterdam is niet gemakkelijk in het verlenen van vergunningen voor opschriften op de gevel, dus hiervoor zal nog fors gesoebat moeten worden. Dit is mede vanwege het nieuwe reclamebeleid dat feitelijk vraagt alle gevelteksten weg te halen. In ieder geval hopen wij dat de combinatie van namen Amsterdam Pipe Museum en Amsterdam Pipe Shop bijdraagt tot een helder imago.

Naast een nieuwe naam hebben wij eindelijk ook weer een nieuwe straat voor de deur. Achttien maanden geleden begonnen de werkzaamheden aan de kademuren. Na het plaatsen van damwanden in de gracht en graafwerk tot op vijf meter diepte, zijn achttien meter lange palen geslagen als fundering. Uiteindelijk zijn de werkmannen vertrokken en vormen nieuwe klinkers een gladde rijbaan. Museum en winkel zijn sinds begin oktober weer goed bereikbaar. Nu er weer wandelaars op de gracht zijn, is het een goede gelegenheid om de museumwinkel kritisch onder de loep te nemen.

Assortiment Amsterdam Pipe shop
Naast de nieuwe naam is de belangrijkste verandering te zien in het assortiment van de Amsterdam Pipe Shop. Met het oog op de verbrede bezoekstroom hebben wij aanvankelijk nagedacht over merchandising: de verkoop van allerlei aan het museum gerelateerde souvenirs. Toch is ervoor gekozen dat niet te doen. Wij zouden er ruimte voor moeten vrijmaken in de winkel die al niet heel groot is. Belangrijker is dat je met 'prullaria' de aandacht afleidt van ons werkelijke specialisme: het unieke aanbod aan pijpen en rokersantiek. Dus hebben we ervoor gekozen juist dit superspecialisme verder uit te bouwen. Met name in de moderne pijpen en artikelen voor de pijproker is daarom veel nieuws toegevoegd.

Dat het assortiment van Amsterdam Pipe Shop uniek is in Nederland mag inmiddels bekend zijn. Met meer dan 2.000 bruyèrepijpen is de keuze bij ons groter dan waar ook in ons land. Nieuw is wel dat die keuze is aangevuld naar de laatste modetrends. Maarliefst 400 nieuwe pijpen van allerlei bekende en minder bekende fabrieken en ateliers zijn in de ladekasten toegevoegd! Dit aantal is al meer dan de hele verkoopvoorraad van de op één na best gesorteerde pijpenwinkel; dat is zeker een nieuwtje. De uitbreiding betreft pijpen over nagenoeg de gehele breedte van ons assortiment, afkomstig uit Engeland, Ierland, Duitsland, Frankrijk en Italië. Van enkele merken, zoals Genod, Lorenzo, Sommer en Amiel, zijn wij de enige verkopers in Nederland. Naast bruyère handhaven wij ons unieke assortiment in de alternatieve materialen: klei, keramiek en meerschuim.

De complete lijst van alle 35 merken die Amsterdam Pipe Shop voert is overigens op onze oude website nog altijd het best te zien. Over verschillende merken kunt u verder lezen in toegevoegde artikelen over de historie van de fabriek.

www.pijpenkabinet.nl/shop/§4 bruyere pijpen. En voor ieder pijproker geldt natuurlijk: kom gauw eens kijken naar ons verbrede assortiment.

Aanwinsten

Snijwerk van Paul Lanier
Als aanwinst stellen wij drie pijpen voor die naadloos aansluiten op de focus van dit nummer van de Nieuwsbrief, de moderne tabakspijp. Het gaat om drie figuurpijpen van de bekende snijder Paul Lanier, van wie nu voor het eerst werk aan onze collectie is toegevoegd.

Lanier is de meest getalenteerde snijder van tabakspijpen uit de tweede helft van de twintigste eeuw. Aanvankelijk begon zijn carrière in Saint-Claude bij Butz-Choquin als ontwerper en vormgever van pijpen. Al gauw ontpopte hij zich als snijder van pijpen en in dat laatste lag zijn passie. Lanier werd wereldwijd uitgezonden om de kunst van het creatief bewerken van bruyère te demonstreren. Ook al heeft hij inmiddels de gevorderde leeftijd van 82 bereikt, Lanier kan nog altijd enthousiast vertellen over zijn bezoek aan Japan, maar ook over de talloze beurzen waar hij via zijn voormalige werkgever Butz-Choquin optrad. In 1983 begon Lanier voor zichzelf met als specialisatie unieke gesneden tabakspijpen, vaak meer als kunstvoorwerp dan als gebruiksartikel. Zo maakte hij portretpijpen van bekende personen en historische figuren. In de pers kreeg hij vooral bekendheid met de portretpijpen van de pijproker van het jaar en van de Confrères des Maîtres Pipiers. Een lange rij van zijn creaties staat in het Musée de la Pipe in Saint-Claude. Andere populaire thema’s door Lanier verbeeldt zijn sport, muziek en de fabels van De la Fontaine.

Het Amsterdam Pipe Museum heeft deze kunstenaar recent opgezocht en de ontmoeting aangegrepen om onze collectie met enkele voorbeelden aan te vullen. Daarbij is gekozen voor drie objecten die de stijl van Lanier optimaal tonen. Zij komen hieronder ter sprake. Wat betreft de unieke portretpijpen, die zullen niet snel op de markt komen. Misschien kan die leemte later nog eens ingevuld worden.

Papegaaikop
Deze figuurpijp is een prachtig, kloek voorwerp met fijne detaillering die behoort tot de vroegere scheppingen van Paul Lanier. Gemaakt tussen 1980 en 1985 straalt deze het vakmanschap uit dat Lanier al vroeg eigen was. De kwaliteit van het werk ligt vooral in de levensechte uitdrukking van het dier met een prachtig contrast tussen de gladgepolijste glanzende snavel en de licht geruwde matte veren. Daarnaast is door het gebruik van glazen ogen een indringend, maar vrolijk semi- realisme bereikt.

Uiteraard is deze royale tabakspijp ook in technisch opzicht volmaakt. Lanier wist vanuit zijn ervaring als pijpenontwerper goed genoeg wat een optimale trek in een pijp betekent en hoe een pijp een goede balans krijgt. De montage van de roeren werd door hem dikwijls uitbesteed, logischerwijs bij Butz-Choquin. Kenmerkend voor dergelijke roeren zijn de inzetten van bruyère, een gebruik dat overigens op instigatie van Lanier ook bij de duurdere pijpen van Butz-Choquin werd toegepast.

De producten van Lanier zijn vrijwel altijd gemerkt, overigens wel tamelijk onopvallend, passend bij het bescheiden karakter van deze kunstenaar. Hij stempelde zijn achternaam met een ponsoen aan de onderzijde van de tige, geschreven in aaneengeschreven schoonschrift. Zo blijven zijn scheppingen voor het nageslacht altijd te herkennen.

Amsterdam Pipe Museum inv. nr. Pk 21.767

Verrassende toekan
Deze opvallende tabakspijp heeft een buitengewoon onverwacht silhouet. Ook hier gaat het om een vogeluitbeelding, nu een toekan. Zowel bij de vogel als bij deze pijp is de snavel het beeldbepalende element, iets dat je bij een pijp zeker niet verwacht. De kop van de vogel is van bruyère en huisvest de ketel, als contrast is de vogelsnavel in buffelhoorn uitgewerkt. Door het afwisselende materiaalgebruik blijft het verschil tussen de zachte veren en de harde snavel goed zichtbaar. Net zoals bij de papagaai zijn de veren subtiel tot in de kleinste details gesneden.

Tamelijk onverwacht is de ligging van de pijp in de hand. Je zou voorspellen dat deze ongebruikelijke vorm slecht te hanteren is en dat de snavel een lastig toegevoegd element is. Het tegendeel blijkt echter waar. De snavel draagt zelfs bij tot een goede balans van de pijp. Dat neemt niet weg dat het totale gewicht wel fors is, zeker te zwaar om tussen de tanden te roken. In dat opzicht is het echt een sierobject en om die reden is de pijp ook nooit gerookt.

Net als bij de vorige pijp is het roer van pararubber gemaakt en kwam bij Butz-Choquin tot stand. Hiervoor bleef Lanier altijd afhankelijk van zijn oorspronkelijke werkgever. Geheel volgens het gebruik van Lanier is het product weer gemerkt op het ondereind van de tige met de bekende intaglionaam in schoonschrift.

Amsterdam Pipe Museum inv. nr. Pk 21.766

Giant skull
Pijpen met doodshoofden zijn al vanaf het midden van de negentiende eeuw een populair thema geweest. De mensenschedel is intrigerend en hoewel als concept steeds gelijk, laat deze zich in de detaillering gemakkelijk anders uitwerken. Wat dat betreft is het net alsof de schedel eigen gelaatsuitdrukkingen kan hebben. Zo zijn bij elk voorbeeld tijdgebonden kenmerken of karakteristieken aanwezig die typerend zijn voor een bepaalde maker. In de hier afgebeelde pijpenkop is het compacte en zware, soms wat logge kenmerk van het snijwerk van Lanier goed terug te vinden. Daarnaast zien we ook aansluiting bij het sfeerbeeld van de jaren zeventig: zwaar, massief en kubiek, zeg maar de gezellige stijl gedomineerd door bielzenhout en bruintinten.

In tegenstelling tot de twee vogels heeft deze tabakspijp een groot formaat met een ketelhoogte van ruim negen centimeter. Ook hier gaat het dus om een showstuk van Lanier. Zijn handschrift is herkenbar in de kloeke stijl en de verstrakte detaillering maar straalt ook een tijdsbeeld uit. Om extra dieptewerking te krijgen, heeft de kunstenaar de dieperliggende delen van de schedel met donkere beits aangezet. Ondanks het formaat ligt de pijp goed in de hand: de forse ketel is eenvoudig te hanteren en heeft overal sympathieke rondingen. Door de ronde vorm sluit deze in iedere hand en lijkt het gewicht bijna weg te vallen.

Wat in de productieplaats Saint-Claude aan deze pijp nou juist zo bewonderd wordt, is het lange blonde buffelhoornen roer. In de tijd van ontstaan raakten dergelijke roeren in onbruik. Alleen al het vinden van een massief stuk hoorn van dit formaat is uitzonderlijk, zeker als het zoals hier zo'n prachtige tekening vertoont. Een bandje in contrasterende kleur markeert de overgang van het roer naar het steelhout. Ook hier is onopvallend de signatuur Lanier in schoonschriftletters gestempeld als bewijs wie de maker is.

Amsterdam Pipe Museum inv. nr. Pk 21.765

Faites divers

Twee nieuwe tabakken
De jaartabak is een fenomeen dat in pijprokersland steeds weer terugkomt. W.Ø. Larsen is dit jaar de eerste en brengt deze maand al een nieuwe jaartabak uit. Het gaat om een speciaal mengsel, geadverteerd als "2014 EDITION" en verpakt in een aantrekkelijk blik. Opnieuw is deze beroemde Deense fabriek er in geslaagd een bijzonder melange samen te stellen die afwijkt van alles dat zij de laatste jaren hebben verkocht. Het betreft een heerlijke, sterk aromatische tabak op een basis van Virginia en Burley, waaraan een black cavendish is toegevoegd die voor een unieke smaak zorgt. Deze cavendish is namelijk dubbel gefermenteerd waardoor een bijzonder zachte smaak wordt verkregen. Tenslotte is de tabak afgemaakt met een fruitig aroma. Naast de verfijnde smaak getuigt ook het blik van veel zorg: een langgerekte ovaalvorm in tijdloos grijs met gouden opdruk. De prijs voor 100 gram bedraagt Euro 29,50.

Jarenlang is er onzekerheid geweest over de Dunhill-tabakken, vanouds geliefd bij de roker die een pittige smaak prefereert. Dan weer wel op de markt, dan weer niet. Gelukkig is tot ieders vreugde Dunhill alweer meer dan een jaar regulier verkrijgbaar. Deze lijn is nu verder uitgebreid met een merk dat jarenlang niet verkrijgbaar was, maar niet nieuw is. Het gaat om de Dunhill London Mixture. In tegenstelling tot de jaartabak van Larsen is deze tabak een Engelse melange met andere woorden een meer serieuze smaak en niet gedomineerd door toegevoegde aroma's. Hoofdbestanddelen zijn een gerijpte Virginia en een Oriënt tabak die een zachte en ronde smaak geeft. Met deze herlancering slaat Dunhill een brug naar de mildere tabakken. De prijs is 15 euro per blik.

Expositie van bruyères
Overeenkomstig het thema "Oktober Pijpenmaand" tonen wij tot eind december opmerkelijke tabakspijpen uit Saint-Claude. Dat gebeurt onder de titel Verdiensten uit Saint-Claude. De expositie bevat moderne pijpen die de laatste tien jaar in de hoofdstad voor de houten pijp in de Franse Jura tot stand zijn gekomen en die recentelijk aan onze museumcollectie werden toegevoegd. Met streng geselecteerde aanvullingen van moderne tabakspijpen houden wij onze verzameling up-to-date.

In tegenstelling tot de Oranjetentoonstelling die tot half augustus liep, gaat het bij de Verdiensten uit Saint-Claude om een minitentoonstelling. Besloten is namelijk om niet langer in de winkel te exposeren, maar in de hal daarachter. Dit betekent dat onze exposities kleiner worden, gemakkelijker zijn te wisselen en een minder lange verhaallijn hebben. Natuurlijk moeten zij publicitair wel een groter belang krijgen.

November extra rondleidingen
Zoals bekend is het museum gratis toegankelijk met de IAmsterdam Card en de Museumkaart. Tot ons genoegen kunnen wij melden dat het bezoekersaantal door deze veranderingen al behoorlijk is gestegen! De Museumkaart maakt extra promotie voor ons in hun meest recente elektronische nieuwsbrief met een speciale lezersaanbieding. Op alle zaterdagen in november worden om 14 en om 16 uur rondleidingen gehouden rond het thema 'vorsten'. Vanzelfsprekend is er speciale aandacht voor de Oranjes, maar ook buitenlandse vorsten worden niet vergeten. Ook lezers van onze eigen Nieuwsbrief zijn van harte welkom aan te sluiten.

De rookavond als bedrijfs- of familie-uitje
Op zoek naar een bijzonder uitje? Met een groepje van bedrijf of vereniging naar Amsterdam? Dan is het Amsterdam Pipe Museum een aanrader voor iets origineels. Op afspraak is het mogelijk met een groepje een avondprogramma te volgen. Exclusieve ontvangst in het fraaie grachtenhuis met koffie en iets lekkers en daarna een invulling naar behoefte. Bijvoorbeeld in het teken van het genietend roken met een proeverij van tabak. Wil je niet roken, geen probleem, dan maken we een boeiend rondetafelgesprek rond de cultuur van het roken in de negentiende eeuw of de tabakspijp in exotische culturen. Een opiumervaring kunnen wij niet bieden, maar wel alle ins en outs van de opiumkit die op zich al een boeiende ervaring zijn.

Amsterdam Pipe museum & shop in de social media
In de vorige Nieuwsbrief werd reeds aangekondigd dat het Amsterdam Pipe Museum een Facebook pagina heeft gemaakt, maar er was nog weinig verkeer. Inmiddels hebben wij deze Facebook pagina opgevrolijkt. Het moest even wennen, een nieuw medium te hanteren naast de oude vertrouwde kanalen. Maar hij staat er. Met korte nieuwtjes maar vooral ook met enkele fotoalbums met objecten uit onze veelzijdige collectie, veelal depotstukken die niet regulier getoond worden. Leuk dus om te volgen en zo meer inzage te krijgen in de verborgen schatten van het museum. Klik hier om een volger te worden en op de hoogte te blijven.

Onze pagina op Tripadvisor is wellicht nog leuker om te lezen. Deze pagina wordt uitsluitend gevuld door mensen die het museum of de museumwinkel hebben bezocht. Zij geven een korte impressie van wat zij er van vonden. Gelukkig zijn de berichten heel positief. Kijk ook eens hoe anderen hun bezoek aan het Amsterdam Pipe Museum hebben ervaren! volg de link

Link van de maand
Dit keer wijzen wij de lezers op een vrolijke website met ongelofelijke series pijprokersportretten, utisluitend van vrouwen met een pijp. Vooral als je het archief doorbladert, kom je de fraaiste portretten tegen in de meest onwaarschijnlijke situaties. Veel plezier met pipelovin'ladies.
Deze link past helemaal bij de aanbieding van damespijpjes hier onder.

Aanbieding
De meest gevraagde pijp onder jonge rokers is de leespijp. De uitstraling van de film The Lord of the Rings heeft een onverwachte populariteit voor de lange pijp gebracht. Door 's werelds oudste fabriek van houten pijpen, de firma Chacom uit Saint-Claude, wordt een brede groep leespijpen gevoerd, die allemaal in ons huidige assortiment vertegenwoordigd zijn. Lezers van onze Nieuwsbrief bieden wij op dit assortiment tot 15 november vijftien procent korting aan voor wie zo'n leespijp aanschaft.

Daarnaast lanceerde Chacom een eigentijdse versie met een moderne gekleurde ketel die lijkt op prachtig geaderd marmer. Met een iets kleinere kop en een wat kortere steel is deze pijp duidelijk handzamer en daardoor bij uitstek geschikt om door vrouwen gerookt te worden. Mogen wij deze optie aanmoedigen met een korting van maarliefst vijftig procent ofwel voor Euro 65,- zolang de voorraad strekt.

In tegenstelling tot anders worden de pijpen deze keer niet over de post toegezonden maar alleen vanuit Amsterdam Pipe Shop geleverd. Uiteraard zijn beide aanbiedingen geldig gedurende de looptijd en zolang leverbaar.

Einde twintigste Nieuwsbrief
Dank voor uw belangstelling en graag tot een volgende keer. Wilt u reageren op de inhoud van deze nieuwsbrief, klik dan op deze mail-link naar mailto:info@pipemuseum.nl. Ik zie uw commentaar en vragen graag tegemoet.

Benedict Goes
PR en Publiekszaken Amsterdam Pipe Museum

Contact informatie

Amsterdam Pipe Museum & Amsterdam Pipe Shop
Prinsengracht 488, 1017 KH Amsterdatelefoon: (020) 42 11 779
openingstijden: woensdag t/m zaterdag 12-18 uur
e-mail: mailto:info@pipemuseum.nl
www.pijpenkabinet.nl
www.pipemuseum.nl

© copyright Amsterdam Pipe Museum, 2013

sluit dit venster

Nr. 20 - Oktober 2013
Het logo van Amsterdam Pipe Museum aan de Prinsengracht
De winkelpui van Amsterdam Pipe Shop aan de nieuw gelegde straat
Het nieuwe logo van Amsterdam Pipe Shop aan de Prinsengracht
Amstedam Pipe Shop met een keuze uit meer dan 2000 bruyèrepijpen
De laden met moderne pijpen maximaal gevuld met nieuwigheden
Naamstempel op de tige van de pijpenmaker Paul Lanier, Saint-Claude
Gesneden tabakspijp voorstellend een papegaai door Paul Lanier, Saint-Claude
Detail van een tabakspijp met de kop van een papegaai door Paul Lanier, Saint-Claude
Tabakspjip met een onverwacht silhouet voorstellend een toekan, Paul Lanier, Saint-Claude
De kop van de tabakspjip voorstellend een toekan, Paul Lanier, Saint-Claude
Grote tabakspjip met een mensenschedel, Paul Lanier, Saint-Claude
De pijpenkop in de vorm van een mensenschedel, Paul Lanier, Saint-Claude
Het fraai verzorgde blikje van de jaartabak 2014 van Larsen
De jaartabak 2014 van Larsen in en stijlvol blik in zilver en zwart bedrukt
De Dunhill London Mixture opnieuw op de markt met een vetrouwd etiket in de stijl van weleer
Herdenkingspijp bij het zilveren regeringsjubileum van Koningin Wilhelmina, 1923
the world wide known face book logo
the world wide known trip advisor logo
De charmante leespijpen met een vrouwelijk accent door Chacom uit Saint-Claude
Detail van de leespjipen van Chacom met de gemarmerde pijpenkoppen.