Geschiedenis van het Amsterdam Pipe Museum

Het Amsterdam Pipe Museum is, zoals veel musea, ontstaan uit een particuliere verzameling. In 1969 bracht de Amsterdamse verzamelaar en onderzoeker Don Duco de eerste kleipijpen van archeologische oorsprong bijeen om daarmee de basis voor het museum te leggen. Zijn verzameling bodemvondstpijpen groeide uit tot een omvangrijke studieverzameling. Deze bleek van grote waarde als ondersteuning bij het archiefonderzoek naar de Nederlandse pijpennijverheid dat Duco startte, als pionier op dit terrein.

Reeds in 1975 werd met de verzameling een permanente expositie ingericht aan het Frederiksplein in Amsterdam. Dat betekent dat het Amsterdamse museum al ruim 35 jaar als openbare museumcollectie toegankelijk is. Vanuit de toenmalige Pijpenkamer werd ook een netwerk voor verzamelaars en onderzoekers opgezet met als medium het supergespecialiseerde tijschrift Pijpelijntjes, het eerste tijdschrift ter wereld gewijd aan de kleipijp.

De collectie verhuisde in 1982 naar Leiden, waar een onderkomen werd gevonden in de regentenkamer van Hof Meermansburg. Dit statige pand bood een passende entourage voor de steeds groeiende collectie. Tot 1995 heeft het museum daar onder de naam Pijpenkabinet als museum veel publiciteit en belangstelling gekregen.

Door een actief acquisitiebeleid werd de basis van de collectie van archeologisch verbreed naar cultuur-historisch en de reikwijdte van Nederlands naar mondiaal. Dit betekende uitbreiding met pijpen van diverse oorsprong: historische stukken, volkskunstige objecten en etnografische pijpen.

In 1995 is ervoor gekozen het museum op een nieuwe, publieks-aantrekkelijke locatie te vestigen. Deze werd gevonden in het centrum van Amsterdam aan de Prinsengracht, tussen het Leidseplein en het Rijksmuseum. Sindsdien heeft het museum haar domicilie in een typisch Amsterdams grachtenhuis.

In Amsterdam heeft het museum haar activiteiten voortgezet. Dankzij overnames van delen van museumcollecties en een actief verzamelbeleid werd de collectie vervolmaakt. Voortgaand onderzoek zorgde voor talloze nieuwe publicaties, waaronder een standaardwerk over het Goudse pijpenmakersmerk. Belangrijk is ook de digitalisering van de collectie waarvoor een nieuwe website werd ingericht: www.pipemuseum.nl met een beeldbank van meer dan 150.000 afbeeldingen van objecten uit de collectie.

Vanaf 2013 heet het museum Amsterdam Pipe Museum. Onder leiding van een nieuwe directeur wordt de wereldwijde promotie van de tabakspijp als cultuurdrager opgepakt en uitgedragen. Vandaar dat de ondertitel van het nationale museum met de internationale collectie veranderde in the worldwide culture of pipe smoking.

Presentatie § 6

vroeg-negentiende eeuwse houten pijpen pijpen van onverwachte materialen
merken op kleipijpen
pre-columbiaanse pijpen en pijpen van de Indianen moderne bruyère pijpen
Kameroen pijpen
Hollandse reliëfpijpen opiumpijpen en opiumparafernalia
gesneden meerschuim pijpen
pijpen van porselein pijpen uit Azië
gesneden bruyère pijpen
deksels van pijpen meerschuim sigarenhouders
techniek van het pijpenmaken
waterpijpen Franse figurale kleipijpen
etnografische pijpen
figurale steelpijpen beschilderde porseleinen stummels
interieur van de Pijpenkamer in Amsterdam, 1975 tot 1982
vitrines met Goudse pijpen uit de Pijpenkamer in Amsterdam, 1975-1982
interieur van het Pijpenkabinet in Leiden, 1982-1994
klik op de iconen voor de collectie van het
Amsterdam Pipe Museum
vroeg-negentiende eeuwse houten pijpen pijpen van onverwachte materialen
merken op kleipijpen
pre-columbiaanse pijpen en pijpen van de Indianen moderne bruyère pijpen
Kameroen pijpen
opiumpijpen en opiumparafernalia Hollandse reliëfpijpen
gesneden meerschuim pijpen
een van de vitrines met het assortiment van de firma P. Goedewaagen & Zoon, Gouda, 1880-1920
Dit is de oude website van het Amsterdam Pipe Museum.
Bezoek ook onze nieuwe website www.pipemuseum.nl
inclusief de on-line collectie.
Amsterdam Pipe Museum - the worldwide culture of smoking
©
copyright Amsterdam Pipe Museum - voorheen Pijpenkabinet, Amsterdam