Amsterdam § 5

Amsterdams Pijprokers Genootschap

Het Amsterdams Pijprokers Genootschap is een select gezelschap van geïnteresseerden in tabak en het pijproken. Het Genootschap houdt eens per maand een bijeenkomst op een passende locatie die het exclusieve karakter van deze kring onderstreept. Tijdens deze bijeenkomsten komen uiteenlopende thema's ter sprake die de andere kant van het pijproken belichten. Het aspect van convivialiteit en joie-de-vivre komt mede tot uitdrukking in de traditie om gezamenlijk een maaltijd te gebruiken voorafgaand aan de bijeenkomsten.

Binnen het Genootschap wordt gestreefd naar een differentiatie in geslacht, achtergrond, opleiding en beroep. Van aspirant-leden wordt verwacht dat zij bij kunnen dragen aan de maatschappelijke en cultuurhistorische discussies die het Genootschap entameert.

Het lidmaatschap van het Amsterdams Pijprokers Genootschap staat open voor iedereen. De procedure is als volgt. Stelt u zich in verbinding met een van de leden of breng een bezoek aan Amsterdam Pipe Shop. U ontvangt dan een uitnodiging voor het bijwonen van een bijeenkomst. Na drie attendances beslist het Genootschap of U voor een lidmaatschap in aanmerking komt.

A-prenten B-schilderijen
C-prenten
D-fimster E-Bretons
F-folklore
G-vereniging J-spotprent
K-cartoons
P-opium M-Afrika
Kerst in het Pijpenkabinet, december 2006
De voorzitter spreekt in het Pijpenkabinet, december 2007.
De laatste keer roken in het openbaar, Arti et Amicitia aan het Rokin, juni 2008.
click on the icons for the Amsterdam Pipe Museum collections
X-tabaksplant S-catalogi
V-verpakking
T-advertentie K-cartoons
N-Azie
O-waterpijp R-afbeeldingen
Aandachtig luisteren de pijprokers naar het vrerhaal van Cees Smook
Tip voor pijprokers: de best gesorteerde pijpenwinkel in Nederland
is
Amsterdam Pipe Shop op de Prinsengracht in Amsterdam