Internationaal § 7

Clubs in het buitenland

In veel landen van Europa en daarbuiten komen pijprokers bijeen in de vorm van pijprokersclubs of verenigingen. Wereldwijd bestaan er meer dan honderd clubs en kringen voor pijprokers. Naast de gezelligheid en kameraadschappelijkheid die deze clubs maandelijks aan hun leden bieden, worden ook nationale en internationale bijeenkomsten georganiseerd.
Doorgaans is de aanleiding om grote samenkomsten te houden een wedstrijd pijproken, of om de meer explicatieve Duitstalige term te gebruiken: Langzeitrauchen (zie ook § 8 wedstrijden). Bij veel van deze ontmoetingen blijkt dat een gedeelde liefhebberij kan leiden tot het gevoel tot één grote familie te behoren.

Het CICP, het Comité International des Pipe Clubs, is de overkoepelende organisatie, waarvan veel verenigingen via hun nationale federatie lid zijn. Het comité werd in 1970 opgezet door de Parijzenaar André-Paul Bastien en enkele andere bobo's op het gebied van het pijproken, waarvan de Zwitser Pierre-G. Müller nu nog altijd deel uit maakt. De CICP coördineert de verschillende internationale wedstrijd bijeenkomsten en houdt toezicht op het naleven van de geldende reglementen.

Zie voor meer informatie: CIPC - Comité International de Pipe Clubs

het logo van het Comité International des Pipe Clubs
A-prenten B-schilderijen
C-prenten
D-fimster E-Bretons
F-folklore
G-vereniging J-spotprent
K-cartoons
P-opium M-Afrika
beroemde sticker in veel landen gebruikt om het pijproken populair te maken
klik op de iconen voor pijprokers uit de collectie Amsterdam Pipe Museum
N-Azie Q-techniek
R-afbeeldingen
O-waterpijp T-advertentie
U-vignet
S-catalogi V-verpakking
X-tabaksplant
Tip voor pijprokers: de best gesorteerde pijpenwinkel in Nederland
is
Amsterdam Pipe Shop op de Prinsengracht in Amsterdam