Fabrikantencatalogi

Een belangrijke bron voor de studie naar de tabakspijp wordt gevormd door catalogi van fabrikanten, waarin zij hun producten afbeelden en beschrijven. Reeds vanaf de achttiende eeuw is het gewoonte om dergelijk geïllustreerd drukwerk te maken. Vooral uit de tweede helft van de negentiende eeuw en de twintigste eeuw zijn talloze van dergelijke reclamedrukwerken bewaard gebleven. Zij variëren van een eenvoudig vouwblad tot hele boekwerken met honderden afbeeldingen.

Fabrikantencatalogi geven ons een nauwgezet beeld van de ontwikkeling van de tabakspijp door de tijd heen, vaak nog veel beter dan de pijpen zelf waarvan slechts een fractie is overgebleven. In de productcatalogus poogt de fabrikant steeds de nieuwste vindingen te illustreren. Hierdoor vormen catalogi een belangrijke bron om de geschiedenis van het product te volgen en de introductie van nieuwe ontwerpen en veranderde decoraties te dateren.

In de publicatie Een eeuw van verandering, nabloei en verval van de Europese pijpennijverheid legt Don Duco de geschiedenis van de tabakspijp vast aan de hand van ruim tachtig verschillende catalogi uit de collectie van het Amsterdam Pipe Museum.

de oudste Goudse fabriekscatalogus geheel in foto's uitgevoerd, firma P. Goedewaagen & Zoon, Gouda, 1880-1890 pijpen in de Franse smaak in de eerste catalogus van de firma P. Goedewaagen & Zoon, Gouda, 1880-1890
titelpagina van de eerste gedrukte catalogus uit Gouda van de firma P. Goedewaagen & Zoon, 1890-1892 de traditionele modellen van de firma  P. Goedewaagen & Zoon, Gouda, 1890-1892
kaft van de bekendste catalogus van de Koninklijke Goedewaagen, Gouda, 1924 achterzijde van de kaft van catalogus 6 van de Koninklijke Goedewaagen, Gouda, 1924
kaft van de catalogus van Johann Brix uit Wenen, c. 1900 sigarenhouders met klein formaat met gesneden decoraties op de steel, Johann Brix, Wenen, c. 1900
sigarenhouders met reliëf voorstellingen op de steel, Johann Brix, Wenen, c. 1900
royale tabakspijpen met figurale voorstellingen, Johann Brix, Wenen, c. 1900 verschillende soorten sigarenhouders met amusante voorstellingen, Johann Brix, Wenen, c. 1900 traditionele modellen tabakspijpen uitgevoerd in meerschuim en barnsteen, Johann Brix, Wenen, c. 1900
catalogus voor bruyèrepijpen van één van de vele kleine, onbekende fabrieken, Saint-Claude, Frankrijk, 1900-1910 bruyèrepijpen met een royaal caoutchouc roer, fabriek LMB, Saint-Claude, Frankrijk, 1900-1910 etui met twee pijpen van de fabriek LMB, Saint-Claude, Frankrijk, 1900-1910
titelpagina van een eenvoudige catalogus voor systeempijpen, Saint-Claude, Frankrijk, 1900-1910 de eenvoudige pagina opmaak van de catalogus van Bifloc, Saint-Claude, Frankrijk, 1900-1910
kaft van de belangrijkste Nederlandse importeur, de firma Vasterman uit Amsterdam, c. 1920 houten pijpen van verschillende makers tesamen in de catalogus van Vasterman uit Amsterdam, c. 1920 bruyère pijpen van verschillende fabrikanten in de catalogus van Vasterman uit Amsterdam, c. 1920
titelpagina van de catalogus met het fabrieksgebouw en de werknemers, Peterson, Dublin, 1910 de populaire gebogen systeempijp van Peterson, Dublin, Ierland, 1910
kaft van de meest uitgebreide catalogus van Peterson, Dublin, 1910
één uit een lange reeks van catalogi in oblong formaat, Alfred Dunhill Ltd., Londen, 1966 presentatie van de pijpenmodellen in de catalogus van Alfred Dunhill Ltd., Londen, 1966
kaft van de catalogus van Butz-Choquin, Saint-Claude, Frankrijk, 1975 tijdgebonden modellen met meerschuimen ketelinzet en bekleding van leer aan de buitenzijde van de pijpenkop, Butz-Choquin, Saint-Claude, 1975
pagina indeling in twee compartimenten, de bovenste met sfeerfoto van de soort, de onderste helft met de modellenkaart, Butz-Choquin, Saint-Claude, 1975
omslag van de catalogus van de firma Ropp, Saint-Claude, 1985-1990 eigentijdse modellen op een onderhoudende achtergrond, firma Ropp, Saint-Claude, 1985-1990 pagina met pijpenmodellen van de firma Ropp, Saint-Claude, 1985-1990
kaft van de catalogus van de firma Rossi, Varese, Italië, 1975 ongebruikelijke freehands van de firma Rossi, Varese, Italië, c. 1975 freehands met de wortelknol zichtbaar om de ketelopening, firma Rossi, Varese, Italië, c. 1975

< back
<< home

De afbeeldingen op deze pagina bevinden zich in de collectie van het Amsterdam Pipe Museum. © copyright Pijpenkabinet

klik hier voor
adres